19-12-08

Leterme STAP OP!

Ondanks dat de blokperiode nu is aangebroken, kan ik het toch niet laten mijn visie op de crisis weer te geven. De manier waarop het volk nu wordt voorgelogen is grotesk.
Het is nu zo dat de regering niet wil aftreden omdat ze zich vastklampt aan een conclusie van de advocaat-generaal waarin die stelt dat er een heropening van de debatten had moeten plaats vinden maar dat dat niet is gebeurd. Daarom zou er cassatie moeten volgen van het beruchte Fortis-arrest gewezen door het Hof van Beroep van Brussel. So what?
Dit doet niets af van de vaststelling van de eerste voorzitter van het hof van cassatie van ons land dat er wel degelijk beïnvloeding heeft plaatsgevonden vanwege de uitvoerende macht op de rechterlijke macht. Trias politica/scheiding der machten remember?
Ik kan alleen maar oordelen dat de ministers die volgens een gevestigde constitutionele praktijk zouden moeten opstappen zich met alle mogelijke middelen aan de macht vastklampen.
Het rechtsstaatgehalte van ons land krijgt door Leterme en zijn companen enorme klappen.
Leterme STAP OP!

De commentaren zijn gesloten.