23-12-08

Jo Vandeurzen en artikel 140 Gerechtelijk Wetboek

Heel snel even mijn licht op de zaak werpen. Gisteren kwam Jo Vandeurzen, bij wie het blijkbaar heel hoog zit dat men hem het charisma van een lavabo heeft verweten, zich nogmaals verdedigen in de studio's van terzake.
Hij ontkent met klem dat hij de procureur-generaal bij het hof van beroep ertoe zou aangezet hebben al het mogelijke te doen opdat de gehele zetel van de achttiende kamer van het hof van beroep van Brussel zou vervangen worden. Deze actie van Vandeurzen zou er gekomen zijn omdat er een "negatief arrest" het is te zeggen een hervorming van het vonnis van mevrouw de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend in kort geding, zat aan te komen. De regering was hier immers van op de hoogte omdat klaarblijkelijk rechter Christine Schurmans het geheim van het beraad (een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke inbreuk: art. 458 Strafwetboek) heeft geschonden.
Vandeurzens verdediging is gebaseerd op artikel 140 Gerechtelijk Wetboek.
Geachte lezer, lees hier het artikel zelf en kom tot een gefundeerde mening: "Het openbaar ministerie waakt voor de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken."
Leest U hier een vorderingsrecht van de minister van Justitie in?
Ik durf aannemen dat Vandeurzen inderdaad de zaken op het vlak van justitie zinnens was te bewegen. In de Fortis-zaak echter, is hij zwaar uit de bocht gegaan. Artikel 140 Gerechtelijk wetboek houdt hoegenaamd géén vorderingsrecht in voor de minister van justitie! Vandeurzen beroept zich vervolgens op de betrokken advocaat-generaal zelf. Hij zou kunnen bevestigen dat hij nooit de opdracht heeft gekregen om de gehele zetel te doen vervangen.
Uiteraard zegt die advocaat-generaal dat. Hij zou zot zijn mocht hij het tegenovergestelde beweren, want op die manier zou hij zich medeplichtig maken.
In ieder geval denk ik dat men zich niet moeten laten meeslepen door het zielige verhaal dat Vandeurzen tracht op te steken. Zijn laatste houwvast is nu artikel 140 Gerechtelijk Wetboek, maar zoals Londers perfect heeft aangegeven, kan men daar geen recht in lezen van de minister van Justitie. Het is een plicht die toekomt aan het openbaar ministerie die onafhankelijk van de minister dient uitgevoerd te worden. Bovendien is het ingrijpen in lopende gedingen ongezien.

Commentaren

I 'll scratch your back, you scratch mine? :-)

Gepost door: LucV | 25-12-08

De commentaren zijn gesloten.