30-12-08

Vervotte kan opr*tten - the rise and fall of a Sabénienne

Nu tante Nonneke van het landelijke politieke toneel is verdwenen zijn we één van onze meest charismatische ministers kwijt: the rise and fall of a Sabénienne.
Naar verluidt heeft ze er problemen mee dat Vandeurzen en Leterme zijn moeten opstappen.
Er spelen misschien ook andere redenen mee waarom ze er problemen mee heeft dat Leterme is moeten opkrassen. Gezien het absoluut ongehoord is om op een blog te verkondigen dat twee leden van de federale uitvoerende macht een relatie hebben, zal ik dat ook niet doen.
In ieder geval is het gewaagd - dom - om zich te scharen achter deze twee ex-leden van de uitvoerende macht.
Zoals ik al in één van mijn vorige posts beschreven heb, staat het als een paal boven water dat Vandeurzen terecht is opgestapt.
De vraag na dit alles is of de parlementaire onderzoekscommissie tot hetzelfde besluit zal komen. Het is immers kenschetsend dat de meerderheidspartijen uren hebben moeten onderhandelen over de bevoegdheden van de op te richten commissie.
Ik beweer nu al zwart op wit dat wanneer de commissie tot het besluit zou komen dat er Vandeurzen niets te verwijten is, ze op zijn minst gehinderd zal geweest zijn in haar onderzoek.
Wie de brief van de eerste voorzitter van het hof van cassatie (die van 6 blz) heeft gelezen zal het met mij eens zijn.
vervottenDinsdag 30 december 2008: de dag dat Inge V. minister af was.

Commentaren

weet jij meer dan de paus? vind nogal gedurfd en verre van gecheckt of onderbouwd.
maar ja er mogen andere meningen zijn he?maar dan wel gegronde!
beste wensen,
joz.

Gepost door: joz | 30-12-08

Lees de brief van de eerste voorzitter.

Beste wensen voor de rest.

Gepost door: Tony | 30-12-08

De commentaren zijn gesloten.