07-05-09

Somers buiten!

Somers: 'Ik heb niet gelogen'

‘Alles is toch al gezegd in mijn communiqué?’ Open VLD-voorzitter Bart Somers reageert gepikeerd als we hem aan de lijn krijgen. Zijn excuusbrief over de zaak-Dirk Vijnck roept nochtans een flink aantal vragen op. Dat zijn partij beschadigd is, staat vast.

Meneer Somers, is het nu crisis of niet bij de Open VLD?

Bart Somers: ‘Er is vandaag geen sprake van een crisis binnen Open VLD. Ik heb deze nacht nog eens de hele film laten lopen van wat er gebeurd is. Die man (Dirk Vijnck, nvdr) kwam naar mij met een heel plausibel verhaal, dat hij gedegouteerd was door de praktijken van Dedecker –dat was zijn verhaal– maar ook en dat hij zekerheid zocht. Ik heb hem gezegd dat mijn partij correct met mensen omspringt, dat hij welkom is bij ons en dat hij ook normale kansen zou krijgen.’

‘Hij heeft daarbij ook financiële zekerheid gevraagd. En de fout die ik begaan heb, is dat ik die man dat beloofd heb. Ik had dat niet mogen doen. Ik heb een grens overschreden die je niet mag overschrijden. Dat heb ik vorige nacht voor mezelf uitgemaakt. Ook al is die fout ingegeven door de een stuk gretigheid om Dedecker een koekje van eigen deeg te geven, door het feit dat die man al maanden met modder gooit naar ons en mensen probeert te overtuigen om over te stappen: Maar ik zat fout. En Ik heb deze middag een aantal mensen rond mij samengeroepen om hen te zeggen wat ik zou doen. Iedereen nam dit positief op en vond dit de juiste manier om hiermee om te gaan.’

Kan u uw hardwerkende mandatarissen en militanten nog wel recht in de ogen kijken, nu bewezen is dat u postjes ‘verkoopt’ aan een politicus die nog amper iets bewezen heeft?

‘Allemaal! Ik kan die allemaal recht in de ogen kijken! Zij weten nu dat ik iets beloofd heb dat ik niet had mogen beloven. Ik ben daar kwaad voor op mezelf. Dat is juist.’

U vreest niet dat zij u zullen zeggen: ‘Wij moeten voor zo’n mandaat hard werken.’

‘Nee, want ik heb die man geen mandaat beloofd, als je dat papier goed leest. Toen die man mij vroeg of ik hem een mandaat kon garanderen, heb ik zeer formeel geantwoord dat ik dat niet kon. De lijsten worden niet opgesteld gemaakt door de partijvoorzitter, maar door de mandatarissen in de provincies, de leden, de besturen. Dat is ook de reden waarom die tweede paragraaf er kwam (over de kabinets- of andere functie met een loon vergelijkbaar met dat van een parlementslid, nvdr). Maar Hij drong echt aan op een financiële zekerheid, en ik kon hem die niet geven via een mandaat. Nogmaals, Ik heb een fout gemaakt door hem die financiële zekerheid op een andere manier te geven.’

Dat brengt ons bij de kern van de zaak: hebt u nu gelogen of niet? U zegt dat Dirk Vijnck enkel een ‘warm onthaal’ is beloofd, maar die fameuze afsprakennota bewijst het tegendeel: u beloofde hem zelfs een goedbetaalde job.

‘Kijk, ik heb een fout gemaakt. Niet door dingen op papier te zetten, maar door die dingen te beloven. Of dat nu op papier staat of niet, is ondergeschikt. Maar ik heb daar niet over gelogen. Daar ben ik het fundamenteel met u oneens. Op die persconferentie heeft een journalist een vraag gesteld. En de heer Vijnck heeft daarop heel nadrukkelijk gezegd dat hem niets beloofd was. Ik heb dat toen gecorrigeerd en gezegd: er zijn wel degelijk afspraken gemaakt. Ik heb dan verwezen naar kansen geven en dergelijke. U kunt dan zeggen, Er is niets gezegd over een ondertekend document, dat is juist. Maar ik heb er ook niet over gelogen. Ik heb alleen maar in algemene termen gezegd dat er afspraken gemaakt zijn.’

Vindt u dat u als voorzitter nog kunt functioneren en aanblijven na alles wat er de voorbije uren en dagen is gebeurd?

‘Ja, ik vind dat ik dat perfect kan. Ik heb tot nu toe nog niemand gehoord die vindt van niet. De vraag is op dit moment binnen de partij trouwens helemaal niet aan de orde. Absoluut niet, zelfs.’

Net geen 90 procent van onze lezers is het daarmee oneens, volgens onze internetpoll. Wat antwoordt u aan al die mensen?

‘U zegt het zelf, een internetpoll. U mag van mij niet vragen dat ik daarop reageer. Wie antwoordt daarop? Wat is de waarde daarvan? Dat weet u ook. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vandaag mijn verantwoordelijkheid heb genomen en erken dat ik een fout heb gemaakt.’

Even terug naar de tweede belofte: iemand een job aanbieden met een maandloon dat vergelijkbaar is met de 5.000 euro die een parlementslid ongeveer netto verdient...

‘Nu wil ik u toch onderbreken. Dat is duidelijk een vraag die is opgesteld voor het communiqué. Dat is toch geen relevante vraag? Ik erken dat ik in de fout ben gegaan. Ik heb me laten meeslepen in mijn drang om iemand anders een koekje van eigen deeg te geven...’

Verbaast het u dat affaires als deze het vertrouwen van de burger in de politici en de politiek zienderogen doen dalen?

‘Dat is extra jammer, vooral omdat ik er intern altijd voor ijver dat we politiek beoefenen op een manier die vertrouwen wekt. Net daarom ben ik zo kwaad op mezelf.’

Vreest u niet dat deze zaak uzelf en uw partij stemmen kan kosten?

‘Ik hoop van niet, natuurlijk, maar dat weet je nooit. Wellicht zal dit niet goed zijn voor de partij. Maar ik hoop dat de kiezers met nog veel andere dingen rekening houden en beseffen dat iedereen een fout kan maken.’

We staan op dertig dagen van de regionale en Europese verkiezingen. Wat gaat u doen om uw geloofwaardigheid en die van Open VLD op te poetsen? Die hebben toch een knauw gekregen?

‘Onze geloofwaardigheid heeft geen knauw gekregen. Neen, dat is niet waar. Een partij wordt beoordeeld op vele dingen. Politiek gaat over inhoud, over het programma. Dertig dagen is overigens ook lang, dus ik hoop dat de mensen dit alles in een breder kader bekijken. En persoonlijk zal ik hier zeker mijn lessen uit trekken: niet meer ingaan op moddergevechten en opnieuw focussen op de inhoud.’

05:59 Gepost door Betweter in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.