08-02-10

Tim Pauwels - "De twee democratiën in dit land"

Deze avond heb licht geïrriteerd naar Tim Pauwels grijnzende commentaar gezien op de Panorama reportage over Didier Reynders gisteren.

Tim Pauwels gaat - al dan niet doelbewust - demagogisch te werk door te verwijzen naar "twee democratieën in dit land." Wie nog moest twijfelen over de strekking van dhr. Pauwels: hij is duidelijk Vlaams-Nationalist.

Ten eerste spreekt hij van "dit land". Wat is het toch moeilijk om het verwijzend voornaamwoord dit te wijzigen in ons. Voor dhr. Pauwels en andere kortebroekendragers met vlaggetjes in de hand is België klaarblijkelijk hun land niet. Hun land is Vlaanderen. Dit soort mensen neemt een douche in Vlaamse douches, eet Vlaams vlees, zit op een Vlaamse stoel en heeft navenant ook een Vlaamse stoelgang.

Zij zijn van een geheel andere soort dan de Walen die 50 km verder wonen: een wereld van verschil.

Pauwels verwijzing naar 2 democratieën doet terugdenken aan een quote van die andere Vlaams-Nationalist Bart De Wever: "België is (...) geen democratie, maar een particratie. Of juister, het is de optelsom van een Vlaamse en een Franstalige particratie. Het beslissingsproces zoals het beschreven staat in de grondwet is fictie. Professor Wilfried Dewachter leerde ons waar de meeste beslissingen feitelijk worden genomen. Overal, maar niet in het parlement." (Bart De Wever, De Standaard van 9 februari 2004).

Het is geen enkel probleem dat de VRT Vlaams-nationalisten huisvest. Het is tenslote de Vlaamsche Radio en Televisie.
Problematischer echter is slinkse volksmennerij door "objectieve commentatoren" die klaarblijkelijk alles bijzonder grappig vinden en weten te presenteren met een aangename, doch lichtelijk irritante smile. Bekijk Pauwels hier terug en oordeel zelf:

http://www.deredactie.be/permalink/1.712540

Commentaren

Je kan nu toch niet ontkennen dat we in een gesplitst land leven. Dhr. Pauwels verwoordt, als journalist, toch niet meer noch minder dan de hedendaagse realiteit.
België is in elk opzicht een gespleten land.
- Taal
- Cultuur
- Economisch
- Partijkeuze (VL:rechts en WA:links)
- Tewerkstelling (WA: meerderheid werkt bij overheid!)
- ...

Als je dan nog niet mag spreken van twee democratiën, tja...

Het aangehaalde feit met Didier Reynders is een schitterend voorbeeld van dit schisma. De man trekt zich geen moer aan van de Vlaamse pers en Vlamingen in het algemeen. Zijn werkgevers (kiezers) bevinden zich namelijk in Wallonië. Noem mij één land waar dit mogelijk is, één land.

Gepost door: Jef | 11-02-10

Oplossing: federale kieskring.

Voorbeelden van landen: US voor politici die alleen belang hechten aan hun eigen staat, Duitsland (Erststimme vs. Zweitstimme).

Zo uniek zijn we niet op dat vlak. We hebben gewoon nood aan een federale kieskring zodat minstens 25 percent van de zetels uit die kieskring voortkomen.

Gepost door: AnthonyG | 16-02-10

We zijn ABSOLUUT wel uniek op dit vlak. Toch alleszins in de westerse wereld. De voorbeelden die jij aanhaalt zijn compleet verschillend i.vgl.m. België.

De VS en Duitsland zijn:
1) enorme staten die, zeker in het geval van de VS nood hebben aan een onderverdeling wegens de grote verschillen tussen pakweg New England en Arizona. Daarnaast is er een globale overeenkomst tussen die 'staten'. Ooit al één van de verenigde staten horen schreeuwen om onafhankelijkheid? Ik denk het niet, zelfs geen marginale groepering zou hieraan denken.
2) ze spreken overal dezelfde TAAL. Blijkbaar besef je het belang hiervan niet echt.
3) In de VS is er slechts een zeer beperkte geldtransfer van rijke staten naar arme staten door een doorgedreven federalisering op (heel belangrijk) belastingsgebied. Duitsland is een lichtjes andere zaak maar door de splitsing is een vergelijking met België zeker een nutteloze oefening.
3) Cultuur. Natuurlijk zijn er op zo'n opervlakte als d VS culturele verschillen (rap vs country bv.) maar de mainstream is dezelfde. Overal wordt dezelfde popmuziek gespeeld. Madonna, Beyonce, ... zijn overal even hip. Idem dito in Duitsland wat een hit is in Sachsen is dat ook Nordrhein-Westfalen. In België daarentegen is er geen enkele Vlaamse ster hot in Wallonië en vice versa (Axelle red miss buiten beschouwing gelaten). Dit natuurlijk deels gevolg van de taal.
4)...

Die federale kieskring die jij zo roemt is een doodgeboren idee. Dat kan niet meer werken. Enige wat er gaat gebeuren is dat de franstaligen in de rand op Di Rupo of Reynders gaan stemmen.Met verwatering van Vlaamse macht als gevolg. Geen wonder dat enkel Belgicistiche strekkingen dit willen invoeren. Er is geen enkel sentiment aan Waalse kant om Vlaanderen te (proberen) begrijpen.

Het is misschien een idee maar ik zou u aanraden om eens te gaan werken op een ministerie in Brussel. Het maakt niet uit welk departement. Iedereen die daar werkt en leeft realiseert zich de hopeloosheid van België al na één dag.

Het feit dat je België op een vlak plaatst met de VS of Duitsland kwestie van staatsbestel getuigd van een wereldvreemdheid en naïfiteit.

Wat is trouwens het probleem van een doorgedreven federalisatie? Met bv. splitsing van Financiën en de Sociale zekerheid? België zou perfect kunnen werken tot in de eeuwigheid als een confederatie.

Gepost door: Jef | 18-02-10

Naïviteit trouwens

Gepost door: Jef | 18-02-10

Akkoord met een doorgedreven federalisatie, niet akkoord met confederatie.

Hiervoor verwijs ik u naar een voorgaande post.

http://anthonyhard.skynetblogs.be/post/4497135/leterme-miskent-grondwet

Wat betreft cultuur: wat u zegt over Beyoncé en dergelijke geldt ook voor België. Dit soort popmuzikanten zijn populair in noord en zuid.

Geen onafhankelijkdsstreven in de VS??

--> 1860-1865: SECESSIE-oorlog...


Geen geldtransfers in Duitsland?

West naar Oost: miljarden en miljarden.


Hoe dan ook: België of Belgische is nog steeds een sterk merktoevoegsel in het Buitenland. Cfr. Belgische pralines en frieten.
Vlaams daarentegen stelt niets voor. Hoeveel Flemish houses er ook in het buitenland worden opgericht...

Gepost door: AnthonyG | 20-02-10

Leterme was inderdaad ongelukkig in zijn uitspraak maar in se heeft hij wel gelijk. Hij wordt verkozen door de Vlamingen niet door de Belgen. Je kan het vergelijken met een U.S. senator, die wordt afgevaardigd door vb. Texas. Die zal ook eerst het belang van zijn (deel)staat voorop plaatsen en pas dan kijken naar het algemeen belang voor het hele land. Daarnaast wijst de natie naar de vroegere en de toekomstige landgenoten maar als je wordt verkozen door enkel inwoners van één deel van het land dan zou je kunnen zeggen dat de 'natie' hier de Vlaming is.

Een doorgedreven federalisatie of een confederatie zijn in feite synoniemen. Het onderscheid tussen deze is louter te vinden in een juridisch handboek maar niet waarneembaar in de realiteit. Dus mij een zorg welke naam ze het kind geven.

Wat je zegt over cultuur i.v.m. Beyonce. Daar begrijp je me verkeerd. Wat ik hiermee bedoelde is dat er in de VS overduidelijk een gezamelijke celebrity scene heeft in tegenstelling tot België. De sterren aan de westkust zijn ook sterren aan de oostkust. Films worden landelijk bekeken.
Als we dit vergelijken met België is dit ab-so-luut het geval niet. Loft is niet bekend in Wallonië, zelfs niet in de gedubte versie. Aan de andere kant bekijkt er geen kat de films van de gebroeders Dardenne in Vlaanderen.
Clouseau, Nathalia, Milk Inc, ... zijn geen sterren over de taalgrens. Ik ben zelfs niet in staat om enkele Waalse sterren te geven. Misschien kan men stellen dat de laatste Belgische ster Jacques Brel is en die ligt er toch al een tijdje onder, niet?

Het onafhankelijkheidsstreven van de zuidelijken in de Secessieoorlog is in geen detail te vergelijken met de Belgische situatie. Dat was een periode waar algemeen een revolutieklimaat heerste in de wereld. Het draaide grotendeels over de afschaffing van de slavernij wat grote gevolgen had voor de Zuidelijke staten en hun economie. Het feit dat het snel na de oorlog terug één staat vormde is toch tekenend.

De transfers van West naar Oost in Duitsland, die ik mijn vorige commentaar al onvergelijkbaar achtte met de Belgische transfers zijn ook geen argument.
Oost-Duitsland kwam uit een van staatswege gestuurde economie terwijl West-Duitsland, door het Wirtschafstwunder, al een economische reus was. Daarnaast was het een keuze van de West-Duitsers om geld te transfereren naar de Osties. Bij de eenmaking wisten zij de gevolgen van 50 jaar Communisme.

De sterke merknaam België wil ik toch ook ff ontkrachten. In de VS kent er amper iemand België, het kan hun geen jota schelen zelfs.
Als je spreekt over 'Belgische' pralines en 'Belgische' frieten (btw FRENCH fries) dan spreekt u over de localisatie van goederen zoals Champagne, Chianti, Zweedse gehaktballetjes, Duitse wagens,... Niets verhoudt ons echter om dit te bewaren bij een splitsing. 'Enkel pralines gemaakt binnen de grenzen van het voormalige België (Vlaanderen en Wallonië) mogen het keurmerk Belgian gebruiken.'
Zo probleem opgelost over de merknaam.

Gepost door: Jef | 23-02-10

Niet splitsen zal inderdaad goodwill vereisen. Het is gemakkelijk om de verschillen te accentueren.

Dezelfde oefening kan zonder problemen gebeuren voor het verschil tussen de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen bijvoorbeeld.

Wat betreft de VS is wat u schrijft pertinent onjuist. De zuidelijke staten zijn gedwongen zich achter de federatie te scharen, dat is vandaag de dag nog steeds duidelijk. Liefst van al hadden zij onafhankelijk verder gegaan en handel blijven verder drijven gebruik makend van slaven.

De West-Duitsers nu zijn het beu om te betalen voor de Ossies.

België is en blijft nog steeds een sterke merknaam. Het feit dat sommige "hoogopgeleide" Amerikanen België niet weten liggen, is naast de kwestie. Ze weten evenmin Nederland of Denemarken liggen, twee zogenaamde natiestaten.

Wat er ook van zij, Vlaanderen is een natie zoals België een natie zou zijn: geen.

Waarom immers, zou Nederlands Limburg, gebied verloren in 1830-1839 geen deel uitmaken van de Vlaamsche natie of Frans-Vlaanderen.

De tael is gansch het volk, maar laat ons toch niet vergeten dat onze taal bijzonder recent is en het werk is van professoren die beslist hebben op een dag dat het Vlaams maar moest uitgroeien tot één taal, op die manier de verschillen tussen de tientallen dialecten uitwissend of ontkennend.

België is waardevol. En nogmaals een confederatie vereist onafhankelijkheid als eerste stap. België kan geen confederatie worden dat is een contradictio in terminis. Wat wel kan is dat Vlaanderen en Wallonië als onafhankelijke staten samen beslissen een confederatie te vormen.

Echter, de geschiedenis wijst uit dat confederaties altijd de eerste stap zijn vooraleer federaties gevormd worden: cfr. Zwitserland en VS.

Zoals ik begon, er zijn twee mogelijke houdingen. Ofwel doelbewust verschillen accentueren ofwel de huidige structuren optimaliseren door het invoeren van een federale kieskring en Wallonië helpen verlossen van het communistisch juk waaronder ze leven. De PS wakkert het separatistisch sentiment meer aan dan onze kortgebroekte vaandeldragende vrienden die vaak familieleden hebben om fier op te zijn (cfr. Jan Peumans).

Gepost door: AnthonyG | 23-02-10

Indien u zo'n ernstige blog en doorbraak maken wil: wie bent u, om te beginnen? Proberen mensen klein te krijgen door ze - achter de rug en op 't internet dan nog wel - uit te maken is een bekend maar absoluut geen aanbevelingswaardig systeem. Er is niets mis met Pauwels en z'n smile heeft niets ergers dan die van een Reynders, integendeel. Hij verkoopt ook geen leugens. Niet teveel zeveren hé, ook al gaat het over 'de politiek'. Indien u op geen beschaafde manier de 'juistheid' van uw mening bewijzen kan, doen het dan liever niet. -- Wat is me dat nu allemaal.

Gepost door: Karen | 03-03-10

Jaloers van Tim Pauwels of zo? Of dat hij een betere 'smile' heeft dan Reynders? En wie bent u, a.u.b?

Gepost door: jan | 03-03-10

De commentaren zijn gesloten.