De deelnemers weten niet dat de man achter het glas eigenlijk een acteur is. Ze kunnen hem schokken tot 460 volt geven, wat dodelijk is. Tot de verbazing van de makers weigerden amper zestien van de tachtig deelnemers de sadistische bevelen op te volgen. Psychologen wilden in het programma nagaan hoever mensen gaan op televisie.

Een deelnemer verklaarde achteraf dat hij bang was om het programma te bederven. Een andere deelneemster bekende dat haar grootouders waren vervolgd door de nazi's, toch ging ook zij door met de martelingen.


De test, die bekend staat als het Milgram-experiment, werd sinds de jaren zestig al verschillende keren uitgevoerd. Telkens bleek dat verbazend veel mensen bereid zijn dodelijke schokken toe te dienen.


Kijk hier voor een filmpje over Stanley Milgram: